Nota de Prensa:

#StopRetalladesEducació

El Departament d’Educació redueix recursos destinats a centres educatius amb alt nombre d’alumnat vulnerable

Mentre en declaracions públiques el govern afirma que el país està en una situació d’emergència social, es redueixen els recursos destinats als centres educatius en base a dades de l’any 2018/2019.

Fa quinze dies, les Associacions de Famílies de Barcelona aquí sota signants van ser informades que el Departament d’Educació ha decidit unilateralment rebaixar la catalogació de la seva complexitat i, fins i tot, alguns d’ells passen a ser centres estàndards. Això comporta un gran canvi en la dotació de recursos econòmics i humans, afecta greument la vida escolar i va en contra de la lluita per la igualtat d’oportunitats per tots els infants i joves de la ciutat. Les Associacions de Famílies denuncien que aquesta decisió no reflecteix la realitat educativa i socioeconòmica dels centres en el context actual d’emergència social.

Les famílies de l’Escola Pere Vila recullen firmes i es mobilitzen a les xarxes socials contra la decisió del Departament d’Educació.

El Departament d’Educació cataloga alguns centres en alta, mitja o baixa complexitat segons el percentatge de famílies socialment vulnerables que s’hi atenen. Aquests centres reben recursos addicionals als que reben els centres estàndard, d’acord amb la resolució anual aprovada pel Departament d’Educació, i tenen unes ràtios menors d’alumnat per aula. La catalogació es revisa periòdicament per garantir que s’adapta als canvis demogràfics i de composició dels centres.

Però la decisió actual del Departament d’Educació en baixar-ne la complexitat d’alguns d’ells, es basa en dades del 2018/2019, dades no actualitzades i que no tenen en compte la situació socioeconòmica actual de les famílies. Així, aquesta decisió, desatén les recomanacions del Síndic de Greuges del Maig 2020, plasmades a l’Informe Els centres educatius d’elevada complexitat davant la crisi derivada de la Covid-19 on s’assenyala que:

“L’efecte confinament i la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 té un impacte especialment significatiu als centres amb elevada complexitat i accentua les seves necessitats d’incrementar la dotació de plantilles (…) i també les necessitats d’augmentar les despeses de funcionament dels centres, per consolidar els seus projectes educatius i garantir la igualtat d’oportunitats respecte a l’alumnat escolaritzat als centres que no tenen elevada complexitat”.

Els centres sota-signants celebren que hi hagi escoles i instituts a qui, per primera vegada, se’ls reconeix la complexitat i que, gràcies a la nova tipificació, rebran més recursos. No obstant, denuncien que la situació de tots els centres que ja tenien un nivell de complexitat elevat, han vist empitjorar la seva situació durant la pandèmia.

A tall d’exemple, l’alumnat amb necessitats educatives especials dels centres sota-signants, a qui el Departament ha decidit reduir la complexitat, oscil·la entre el 40 i el 60%. La retallada significarà en cada centre afectat, la pèrdua no només de recursos econòmics, sinó també d’un nombre significatiu de professorat i personal de suport.

Això comporta conseqüències com:

• la fi d’atencions individualitzades per l’alumnat amb necessitats educatives especials,
• l’augment del nombre d’alumnat per aula,
• la fi de suport lingüístic a alumnat nouvingut,
• la desaparició de co-tutories, necessària per atendre la diversitat i inclusió dins l’aula
• la impossibilitat de tenir aules desdoblades,
• la reducció d’excursions i colònies.

Per tant, aquesta retallada encoberta impossibilita garantir la mateixa atenció a l’alumnat amb més necessitats i per tant, la decisió del Departament d’Educació posa en greu perill la lluita de les famílies i els centres educatius contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats a la nostra ciutat.

Davant aquest context, les Associacions de Famílies aquí sota signants demanen posposar la decisió de la baixada de complexitat dels centres mentre no hi hagi garanties de disposar de dades actualitzades tenint en compte l’impacte de la crisi del Covid-19 en la situació socioeconòmica de les famílies.

Barcelona, 7 de Juny de 2021

AMPA Escola Pere Vila
AFA Escola Baixeres
AFA Escola Alexandre Galí
AMPA Escola Mediterrània
AFA Institut Pau Claris
AFA Institut Verdaguer
AFA Institut Salvador Espriu
AMPA Institut XXV Olimpíada

Recolzen:
Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació
GAMIN – Associació grup d’ajuda mútua inclusiva
Xarxa Educació al Centre (AFA Institut Verdaguer, AFA Institut Fort Pius, AFA Institut Pau Claris, AMPA Institut Vila de Gràcia, AFA Institut Sedeta, AMPA Institut Milà i Fontanals, AFA Institut Salvador Espriu, AMPA Institut Jaume Balmes i AFA Institut Maragall, AMPA Institut Jaume Balmes i AFA Institut Maragall, AMPA Institut Joan Salvat Papasseit)
AMPA Institut Joan Salvat Papasseit
AMPA Institut Jaume Balmes


Les famílies de l’Escola Pere Vila recullen firmes i es mobilitzen a les xarxes socials contra la decisió del Departament d’Educació.

La tornada?

(English below)

Comunicat de l’AMPA a les famílies de l’escola:

Benvolgudes famílies, sabem que des dels mitjans de comunicació estan sortint molts articles i notícies amb informacions sobre el retorn a les escola.

Algunes famílies heu trucat o escrit a l’escola per preguntar si són certes.

Des de l’AMPA us volem explicar que aquestes notícies que corren no són oficials perquè no les ha dit el consorci d’Educació.

Fins que des del Govern d’Espanya no donin directrius clares, el consorci i les escoles publiques no poden planificar la tornada. 

L’Equip directiu de l’escola està pendent i amb constant comunicació per saber com farà el retorn i un cop tinguin informacions oficials, ens ho comunicaran a través de Dinantia.

When will our school open again?

We are all seeing a lot of articles and rumours regarding when the schools in Barcelona will open up again.

Some of you have reached out to us in the parent’s group and to the school to check.

We just wanted to clarify that the news isn’t considered official until the Consorci D’Educació has published it.

So once the authorities give the green light, all public schools will plan and communicate for the (great!) return.

Carme and her coworkers are of course closely monitoring the situation, and they will keep us all informed through our school app, Dinantia.

Hopefully we’ll see each other soon 🙂

elegir colegio barcelona

Comença la mobilització contra la falta de places públiques de P3

L’escola pública aferma la tirada dels últims anys -l’any passat va rebre per primer cop més sol·licituds que la concertada.

Unes 70 famílies de l’Eixample, a Barcelona, es coordinen l’endemà de saber que no han entrat a l’escola triada.

+info

Sessions informatives sobre la preinscripció escolar per al curs 2018 – 2019

  • 19 de febrer, 17.30 h
  • Centre Cívic Pati Llimona (c. de Regomir, 3)
  • Tema: Funcionament de la preinscripció escolar per al proper curs 2018-2019 a Ciutat Vella.

Aquestes sessions estan especialment pensades per informar a les famílies que han de començar P3.

Per aquestes sessions informatives està previst un espai d’acollida infantil mentre duri la sessió.

Si vols coneixer els projectes de l’AMPA Pere Vila, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres 🙂

preinscripció escolar 2018