L’AFA del Pere Vila

camiseta escuela pere vila barcelona

 1. Què és l’AFA de l’Escola Pere Vila?
 2. Per a què serveix?
 3. Quins serveis pot oferir?
 4. I quines activitats?
 5. Com podeu participar-hi?
 6. Patis oberts!
 7. Consell Escolar
 8. Informeu-vos a la seu
 9. Inscripció soci (ONLINE)


1. Què és l’AFA de l’Escola Pere Vila?

Som persones que dediquem part del nostre temps lliure en organitzar activitats que beneficien el conjunt d’alumnes de l’escola.

L’AFA de l’Escola Pere Vila és l’entitat sense afany de lucre que agrupa als pares i mares de l’escola (constituïda 1967!).

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El nostre objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i amb la col·laboració dels diversos sectors de la comunitat educativa.

La nostra AFA està formada per una Junta Permanent que es reuneix aproximadament un cop al més.

Totes les decisions es prenen en la Junta, i aquesta és oberta també a tots els socis que integren la nostra AFA.

La nostra intenció es que siguin el màxim de pares i mares els que prenguin les decisions.

Pots col·laborar i participar, en la mesura de les teves possibilitats, en les activitats.

 

Deixa el teu correu per rebre les novetas de l’AFA

Si us plau, envieu-me les novetats del web de l’AFA a aquesta adreça de correu electrònic:

 

 

 

Escuela Pere Vila Barcelona Facebook


2. Per a què serveix?

 • És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 • Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre els temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un membre al Consell Escolar del Centre.

Qué fa 'AMPA Pere Vila

 


3. Quins serveis pot oferir?

 • L’AFA pot oferir els serveis més adequats a les circumstàncies i a les necessitats de cada moment. A tall orientatiu alguns dels serveis més freqüents són: les activitats extraescolars i el servei de guarderia.
 • Oferim també festes i berenars (Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Setmana Cultural).


4. I quines activitats?

 • Esportives, lúdiques i culturals dins i fora de l’horari escolar per alumnes, pares i mares
 • Butlletins informatius
 • Activitats i xerrades per a pares i mares
 • Tallers

taller ampa

 

 

 


5. Com podeu participar-hi a l’AFA?

 • Fent-vos socis
 • Assistint als actes i reunions
 • Participant en les reunions de treball convocades per la Junta de l’AFA
 • Formant part de la Junta Directiva que escull democràticament l’assemblea de socis

Pots col·laborar i participar, en la mesura de les teves possibilitats, en les activitats.

 


6. Patis Oberts

CANCEL·LAT TEMPORALMENT – COVID

Gràcies a l’AFA i la quota de socis/es, tothom pot jugar als patis fins a les 17:45 dilluns-dijous (alguns divendres també…).

Ens agrada molt que la nostra escola cedeixi els seus espais, i perquè així continu cal recordar:

 1. A la taula de ping-pong juguem a ping-pong. Si saltem a sobre, la ratllem.
 2. Les bicicletes s’aparquen al passadís central. El nostre pati és per jugar.
 3. La caseta és per jugar-hi a dins. A la taulada només hi pugen els ocells.
 4. La pista és per a les extraescolars. Hi ha altres espais per jugar.
 5. Ens enfilem per les cordes. Les tanques millor les deixem tranquil·les.
 6. Al sorral juguem sense portar aigua. Així mantenim el bany net.
 7. L’Institut està tancat. Ens quedem als nostres espais.
 8. Els infants han d’anar acompanyats… d’un adult responsable.
 9. Seguim les indicacions de la Marcela. Actuen en nom de l’AFA.

Normes en pdf

7. Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, l’horari lectiu, etc.

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.

Són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.consell escolar

8. Informeu-vos a la seu de l’AFA

El motor que fa avançar l’AFAsom les famílies.

La vostra col·laboració és molt important 🙂

Horari d’atenció al públic:

Presencial, dilluns a dijous de 16H15 a 17H o cita previa info@afaperevila.org

 

Fora d’aquest horari podeu contactar amb nosaltres en el correu electrònic info@afaperevila.org.

0081-1786-87-0001012207 (Código IBAN ES31) Banc de Sabadell

 

Entrada a la oficina de AMPA Pere Vila

 

Administrativa: Marcela Pernetti

marcela 

A qui preguntar per aclarir un dubte

 
1. En primer lloc, tots els dubtes que tingueu els heu de centralitzar als tutors dels vostres fills. Els hi podeu enviar un email al seu correu de l’escola.
 
2. També podeu consultar directament amb l’equip directiu de l’escola si envieu el correu a escolaperevila@xtec.cat.
 
3. En cas que els dubtes siguin de menjador, podeu contactar directamen: coordinacioperevila@fundesplai.org
 
4. Si teniu dubtes d’extraescolars, acollida i/o participació de les famílies a l’escola podeu contactar amb l’AFA a info@afaperevila.org.