Informació de la preinscripció per al curs 2019-2020

La novetat és que s’eliminen els criteris de prioritat complementaris:

Ser celíac o fill/a d’exalumne ja no donarà punts en la preinscripció escolar

  • Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.

Aquesta modificació afecta l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

“Actualment, els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a l’alumnat amb aquestes malalties digestives i, per tant, no té sentit mantenir aquestes puntuacions que es van introduir quan no tots els menjadors estaven adaptats ni preparats. Ara ja no té sentit i ho eliminem.”

Elsa Artadi, consellera de Presidència i portaveu del govern de la Generalitat

Previsió de calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Del 29 de març al 9 d’abril de 2019
  • +info