Projecte de menjador TENO

Com ja sabeu, TENO és l’empresa responsable de portar el projecte de menjador a la nostra escola.

És un projecte que va de la ma amb el projecte d’escola del Pere Vila i que intenta transmetre valors bàsic però molt important com la responsabilitat, el respecte, la pluralitat, la creativitat, la sostenibilitat, la comunicació, la diversitat, la importància d’aprendre i conèixer coses noves i la de posar humor a la vida.

Si voleu saber més sobre el projecte educatiu de TENO, teniu una còpia del document a l’oficina de l’AMPA del Pere Vila i també a l’escola.

I per cert, com mai està de més dir gràcies. Donem les gràcies a TENO per a plasmar en paper la vida i miracles de l’estoneta del menjador. I també les gràcies a l’escola i a les mares de la comissió menjador per la seva dedicació i interès.

 

Projecte menjador TENO