Lectura per a l’èxit educatiu (4t a 6è) en Pere Vila

LECXIT és un programa educatiu que promou la Fundació Jaume Bofill per millorar les competències de comprensió lectora d’infants de 4t a 6è de primària mitjançant el suport individualitzat que ofereix una persona voluntària.

L’objectiu és incrementar el nivell de comprensió lectora dels infants desenvolupant un ecosistema que afavoreixi la millora de les seves competències lectores i implicant a tots els actors rellevants (docents, famílies, ciutadania i entitats socials).

La persona voluntària és central, a part de saber llegir en català i tenir ganes d’acompanyar un infant en els seus progressos educatius, ha de saber centrar-se en els gustos de l’infant i donar-li referents positius de lectura.

La comprensió lectora es treballa amb activitats diverses, amb materials variats i adequats als interessos i nivell de l’infant. Es crea un diàleg al voltant d’allò que es llegeix, un espai d’imaginació i creativitat on succeeixen coses especials. 

L’objectiu és incrementar el nivell de comprensió lectora dels infants

Al districte de Ciutat Vella, diferents centres educatius compten amb el programa LECXIT com les escoles: Milà i Fontanals, Mediterrània, Pere Vila i Drassanes.

LECXIT promou que l’entorn dels infants crei ponts pedagògics amb el centre educatiu i cedeix material de suport a la família per incentivar la lectura a casa. A més, estableix vincles amb el teixit local.

El repte és contribuir a que l’alumnat finalitzi l’etapa de primària amb una bona competència lectora que garanteixi trajectòries d’aprenentatge d’èxit.

L’objectiu és incrementar el nivell de comprensió lectora dels infants

+info