Reunions de classe 2018-2019

A l’inici de cada curs l’escola organitza una reunió de les famílies de cada classe amb el/la mestre/a tutor/a:

  • per a donar a conèixer el programa de treball previst per a aquell curs
  • per informar dels aspectes nous que s’incorporen en cada nivell escolar
  • per a aclarir dubtes generals

4t, 5è i 6è

  • Dilluns 15 d’octubre
  • 15:15

P3, P4, P5

  • Dimarts 16 d’octubre
  • 16:45
  • Les famílies assistirán sense infants a les reunions. Hi haurà servei d’ acollida (sorral).

1r, 2n i 3r

  • Dilluns 22 d’octubre
  • 15:15

A més, es demanarà que surti una o dues persones que siguin delegades de classe i que formin part de la Xarxa de Delegats/des, un importantíssim canal de comunicació entre les famílies i l’Ampa de Pere Vila.