Debat sobre l’organització de les Assemblees de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Pere Vila

El 7 d’abril, l’assemblea de mares i pares d’alumnes de l’escola Pere Vila va debatre la proposta que vaig fer per l’organització de les assemblees, i va decidir “enviar la proposta per mail als socis de l’AMPA per a que tothom pugui fer la seva valoració i/o aportació de millores per tal de que quedi establert un protocol de funcionament, el qual es sotmetrà a votació a la propera assemblea”, tal com apareix en l’acta que vau rebre per correu electrònic el dia 14 d’abril amb la mateixa proposta.

———

Proposta per a l’organització
de les Assemblees de Mares i Pares d’Alumnes
de l’escola Pere Vila

0.1 Totes les decisions de l’AMPA Pere Vila es prenen en assemblea, oberta a totes les mares i pares socis, amb l’ajuda de la Junta que constitueix el seu Consell.

1.1 El Consell decideix on i quan es fa l’assemblea.
1.2 El Consell decideix l’ordre del dia.
1.3 El Consell publica la convocatòria amb l’ordre del dia almenys una setmana abans de l’assemblea, per mitjà de distribució als alumnes, cartellera a l’entrada de l’escola i en el lloc web de l’AMPA Pere Vila.

2.1 El dia de l’Assemblea, el Consell es reuneix a l’hora i el lloc de convocatòria per escollir per sorteig l’epistat entre els membres presents de l’assemblea.
2.2 El President o el vice-President del Consell crida als voluntaris pel càrrec d’Epistat.
2.3 El Secretari del Consell anota els noms i cognoms dels voluntaris en una fulla que parteix en troços iguals, plegats i ficats dins d’una urna.
2.4 El Tresorer agafa en cec una de les fulles i anuncia el nom de l’Epistat, davant tothom.

3.1 L’Epistat presideix els debats inscrits a l’ordre del dia.
3.2 Demana qui vol parlar i dóna la paraula a qui la demana.
3.3 Crida per a la votació quan considera que el debat s’ha acabat.
3.4 Per a cada proposta, demana primer qui és a favor, i després qui és en contra.

4.1 El secretari pren en compte les propostes i es posa a disposició de l’epistat per a rellegir-les davant tothom.
4.2 El secretari redacta l’acta de l’assemblea on escriu les propostes que van rebre la majoria de votacions.

5.1 L’epistat i el secretari avaluen les votacions a mà aixecada i proclamen el resultat.
5.2 Havent-se posat d’acord, ells publiquen l’acta a l’entrada de l’escola i en el lloc web de l’Associació, un més després la seva Assemblea com a màxim.

———

Ara, cadascú de vosaltres, membres de l’associació, pot engrescar, criticar o combatre la proposta, i proposar esmenes o una contra-proposta escrivint un commentari. Les esmenes o contra-propostes redactades, en català o en castellà, seran recapitulades perquè la pròxima assemblea de mares i pares d’alumnes de l’escola Pere Vila pugui completar el procès de debat i procedir a les votacions per cadascuna de les propostes.