Eleccions Nova Junta de l’ampa 2015-2017

SABIES QUE…

Què ès una AMPA?

Les AMPA són persones, són projectes, són idees, són relacions personals, voluntat, participació, col·laboració, comunicació, dià- leg. Les AMPA són i les AMPA fan. Són el reflex del seu entorn social i, alhora, fan que es transformi.

L’AMPA té una missió principal: el treball constant dels pares i mares per la qualitat educativa.

Les AMPA són moltes coses i per tal que donin fruit necessiten d’una organització mínima. Sense organització es pot caure en el perill de la descoordinació, de les repeticions, dels malentesos, de sentir-se cremat.

Què ha de fer prioritàriament una AMPA?

Contribuir a assolir l’èxit escolar i personal dels i les alum- nes del centre, a partir de la millora de la qualitat educativa, tot afavorint el clima educatiu entre tots els agents de la comunitat escolar.

 Junta directiva

S’encarrega de la representació, gestió i coordinació de l’entitat (Òrgan de govern)

Les funcions de la junta de l’AMPA

a) Vetllar pel compliment de la missió de l’entitat.
b) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.
c) Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.
d) Dur a terme les decisions de l’assemblea.
e) Organitzar les activitats.
f) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l’associació.
g) Realitzar una memòria d’activitats.
h) Representar l’associació davant la opinió pública.
i) Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles i participin en les activitats del centre i de l’associació encaminades a la millora de la qualitat educativa.

Qui fa què a la Junta

Presidència:

● Representa legalment l’associació.
● Presideix o dirigireix les reunions, els debats i assemblees.
● Autoritza les actes, documents i certificacions de l’associació.
● Anima, coordina i està atent al funcionament de les vocalies, comissions i serveis.
● Ordena els pagaments dels deutes.
● Estableix la convocatòria de les reunions d’assemblees i de junta.
● Compleix i fa complir els acords presos en assemblea i junta.
● Avalua conjuntament amb els membres de la junta el treball fet i el pendent.
● Aquelles que li siguin encomanades per l’assemblea.

Secretaria:

● Aixeca actes de les assemblees i reunions. ● Custodia la documentació, llibres oficials, registres i fitxers de l’associació.
● Rep i tramet les sol·licituds d’altes i baixes.
● Expedeix certificacions.
● Convoca les reunions preceptives dels membres de la junta i dels associats.
● Redacta, amb el president, la memòria anual d’activitats.

Tresoreria:

● Custodia i controla els recursos de l’associació. ● És el/la responsable del llibre de caixa i el llibre d’inventari.
● Elabora el pressupost i la liquidació de comptes. ● Paga factures aprovades per Junta Directiva i revisades pel president, i recapta quotes.

 

2 pensaments quant a “Eleccions Nova Junta de l’ampa 2015-2017”

  1. Están disponibles los documentos contables (ppto, libros de caja e inventario) para los miembros del AMPA?
    me lo podríais enviar por correo?
    Moltas gracias
    KDI

    1. KDI, la información y estado económico del AMPA fue comentado y aprobado en la pasada asamblea del mes de Octubre (https://www.afaperevila.org/sapropa-lassemblea-general-de-lampa-2015-2016). En caso de que no pudieras asistir, esa información está efectivamente a disposición de los socios en la sede del AMPA. Puedes acercarte a consultarla y preguntar lo que desees en los horarios indicados en esta página: https://www.afaperevila.org/sobre-ampa-del-pere-vila/#AMPA-6 .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.